Tootegrupid

Kuidas valida õiget taskulampi?

15.03.2014
 
Õige taskulambi valimine mitmete seast võib olla keeruline ülesanne. Arusaam, et parima taskulambi valimiseks tuleb juhinduda oma rahakoti paksusest ja taskulambi spetsifikatsioonis ära toodud võimsusnumbritest, ei pea enamasti paika. Et valida paljudest võimalustest endale sobivaim, tuleb aru saada, mida tähendavad taskulambi spetsifikatsioonis olevad terminid ja numbrilised väärtused. Alles seejärel tuleks need kokku viia oma vajaduste ja võimalustega. Tihtipeale ei ole võimalik lambi sobivust vaid numbrites hinnata (numbrites ei saa hinnata näiteks lambi valgusjoonist, kasutusmugavust ja ergonoomikat). Toodet peaks saama enne ostu ise proovida ning alles see kujundab lõpliku hinnangu. Sellepärast on Taskulambid.eu loonud e-poe kõrvale ka reaalse müügiesinduse.
Selge on see, et kvaliteetne taskulamp, mis kestab ning teenib Teid aastaid, ilma et algsed parameetrid oluliselt  väheneks, maksab kaubanduskeskuses leiduvast taskulambist kordades, mõnel juhul isegi kümnetes kordades, enam. Sellepärast tuleb endale selgeks teha, milliseks otstarbeks Teil taskulampi vaja on ja mida üks või teine taskulamp endast kujutab ning mida võimaldab.
 

Mis tüüpi taskulamp?

Turul on saadaval sadu taskulampe, mis on nii hinnalt kui omadustelt väga erinevad ning mõeldud erinevateks otstarveteks. Kui jätta välja kitsastele tarbijagruppidele mõeldud lambitüübid, siis jagunevad saadavalolevad taskulambid kolme suuremasse gruppi:
 
- LED taskulambid
- HID taskulambid
- hõõgniitpirniga taskulambid

 

Hõõgniitpirniga taskulambid

Hõõgniitpirnidel baseeruvad taskulambid (ksenoon, krüptoon, halogeen, argoon) on kõigile teada-tuntud ning nii mõnedki meist on neid omanud. Hõõgniitpirnis sisalduvast õhukesest hõõgniidist juhitakse läbi elektrivool, mistõttu hakkab see valgust ja soojust kiirgama. Hõõgniiti ümbritseb eelnimetatud gaasiline keskkond, mis takistab hõõgniiti töötingimustel oksüdeerumast, hoiab töötemperatuuri kõrgemana ning lambipirni seest puhtamana. Hõõgniitpirniga taskulambid võivad olla väga eredad ning nad leiavad kasutust eelkõige pika valgusvoo ulatusega otsingulampides. Hõõgniitpirniga taskulambi puuduseks on tema põrutuskindlus. Kui hõõgniit on töörežiimil, siis võib juba väiksemgi põrutus või taskulambi kukkumine kõvale pinnale selle rivist välja viia. Hõõgniitpirnidega taskulampide puhul on põrutuskindlamad, kuid samas väiksema väljundvõimsusega ksenoon- ja krüptoonpirnid, suurema väljundvõimsusega, kuid põrutustele tundlikumad on argoon- ja halogeenpirnid. Meeles tuleb pidada, et korralikku väljundvõimsust arendavad hõõgniitpirnidel baseeruvad taskulambid on enamasti väga kallid, kulutavad palju energiat ning sellest tulenevalt on nende ülalpidamiskulud suured. Hõõgniitpirniga lambi plussiks on sooja ning silmi mitte ärritava tooniga valgus.

 

HID taskulambid

HID (High Intensity Discharge bulbs) pirnidel baseeruvad taskulambid on vähem levinud. Neis on hõõgniidi asemel kasutusel metallide ja halogeenide soolade segud, mida ümbritseb enamasti argooni keskkond. Läbi elektroodide juhitud elektrivool tekitab elektroodide vahel kaarlahenduse, mis eraldab nii soojust kui eredat valgust. HID pirnid on võrreldes hõõgniitpirnidega keskmiselt kaks korda pikemaealised, taluvad tunduvalt paremini vibratsiooni ja põrutusi, kordades võimsamad ning ökonoomsemad. Ka on neil sarnaselt hõõgniitpirniga lampidele inimese silmale harjumuspärane soojem valge valgus. HID taskulampide miinuseks on see, et nad vajavad vastavat juht- ja käivituselektroonikat, mis muudab nad kalliteks. Ka HID pirni konstruktsioon, materjalid ning valmistamise keerukus lisab hinnale tuntava osa. HID taskulambid on oma võimsuselt taskulambimaailma absoluutsed valitsejad, kuid ehituselt tihtipeale suurekonstruktsioonilised ning kasutatavad kitsa tarbijaklassi poolt, enamasti eriülesannete täitmiseks kus on vajalik väga suur valgusvõimsus.

 

LED taskulambid

LED (Light Emitting Diode) elementidel baseeruvad taskulambid on tänapäeval tormiliselt populaarsust kogumas. LED elemendid on äärmiselt vastupidavad põrutustele, pikaealised (kuni 100000 töötundi) ning ülimalt ökonoomsed. Nad taluvad hästi sagedasi sisse- ja väljalülitamisi, töötavad laias pingediapasoonis ning nende väljundvõimsust on lihtne reguleerida. LED elemendi suureks plussiks on ka see, et ta saavutab oma töörežiimi koheselt pärast sisselülitamist - HID taskulambil kulub selleks ligikaudu 10...15 sekundit. LED elemente on lampides saadaval erinevate võimsustega. Alla 0,5W LED elemendid pakuvad pehmeid ja hajutatud valgusmustreid, mis teevad nad asendamatuteks siseruumide üldvalgustitena, telkimisvalgustitena ning kaardi- ja lähitöö valgustitena. 3W+ LED elemendid võimaldavad saavutada tööparameetreid, mis on suuremad kui hõõgniitpirnide korral ning mõningatel juhtudel võrreldavad isegi madalama võimsusega HID pirnidega, olles ise seejuures tunduvalt ökonoomsemad ja vastupidavamad.
 
Tänapäeva juhtivad taskulambitootjad pakuvad juba ka valikut sooja valgustemperatuuriga LED lampe, mille tulemusena kaovad viimased hõõgniitpirniga lambi eelised. Suure võimsusega LED elemendid kasutavad enamasti ka keerulist juhtautomaatikat, mis tõstab nende hinna kõrgemaks keskmisest hõõgniitpirniga taskulambist. On vaid aja küsimus, kui LED elemendid tõrjuvad lõplikult välja hõõgniitpirniga taskulambid ning pakuvad võimsuse poolest tugevat konkurentsi HID valgusallikaga taskulampidele.
 

Luumenite arv

Luumenite arv (Lumens) on üks peamisi väärtusi, mida tootjad märgivad taskulambile või taskulambi spetsifikatsiooni. Luumenite arv tähendab kogu valgushulka, mida taskulamp on võimeline teatud valgustugevusel välja andma. Luumenite arv ei iseloomusta lambi valgusvoo pikkust, laiust ega valgusmustrit. Lambi spetsifikatsioonis märgitud luumenite arv on enamasti lambi katsetustel ideaaltingimustel saavutatud väärtus. On ka tootjaid, kes märgivad taskulampidele lambi valgusallika poolt väljastatava maksimaalse võimaliku luumenite arvu, mis aga konkreetse taskulambi kontekstis ei ole õige. Lambist väljuvate luumenite arv sõltub otseselt lambi toiteallikast, juhtseadmetest, lambi konstruktsioonist, reflektori suurusest, reflektori kattematerjalist, läätse vääristusest ning mitmetest muudest teguritest. Näiteks, kui lampi paigaldatud LED element on võimeline maksimaalvõimsusel (tootjatehase andmetel) väljastama 1000 luumenit, siis kompaktsesse taskulampi paigaldatuna läheb sellest kaduma keskmiselt 30-60%. Mida suurem on taskulamp, selle reflektor ning mida kvaliteetsemad on valmistamise materjalid, seda paremini on võimalik tekkivat valgust edasi anda. Kvaliteettaskulampide tootjate tippmudelites suudetakse kaod minimaliseerida 15...20% lähedale. Kirjanduses kasutatakse taskulambi võimsuse iseloomustamiseks ka OTF (Out of Front) luumenite arvu, mis tähistabki lambist reaalselt väljuvat luumenite arvu.
 

Kandela arv

Kandela (Candela) arv näitab valgusintensiivsust pinnaühiku kohta. Taskulampide puhul mõõdetakse antud väärtus taskulambi valgusvihu fokuseeritud (st kõige eredamast) osast. Seega iseloomustab kandela arv otseselt taskulambi valgusvoo ulatust (pikkust), mis on taskulampide spetsifikatsioonis märgitud meetrites. Mida suurem väärtus, seda pikem on valgusvoo ulatus. Kandela arv ei iseloomusta mingilgi moel taskulambi valgusvoo laiust ega valgusmustrit.

Valgusvoo pikkus ja laius

Valgusvoo pikkusest (throw) annab informatsiooni taskulambi dokumentatsiooni märgitud kandela arv või sellest tuletatud arvestuslik valguvoo pikkus meetrites. Valgusvoo laiuse (flood) iseloomustamiseks aga eraldi mõõtühikut ei ole. Veendumaks, et antud taskulamp vastab just teie nõuetele, tuleks seda eelnevalt proovida. See aga ei ole alati võimalik. Valgusvoo pikkuse ja/või laiuse paneb paika taskulambi reflektori kuju. Reflektori ülesanne on kinni püüda valgusallika poolt väljastatud valguskiired, need koondada ja suunata taskulambist ühes suunas välja. Mida kvaliteetsemalt on valmistatud taskulambi reflektor, seda väiksemad on valguskaod mis tekivad reflektori pinnal. Vähem tähtis ei ole ka reflektori valmistamise kuju ning valgusallika asukoht. Kui reflektoril on vale kuju, siis valguskiired ei koondu ning valgusallikast saadavat energiat ei realiseerita korralikult. Kui valgusallikas on reflektori suhtes ebaõigesti paigutatud, siis ei jõua valgus reflektori õigele pinnaosale. Taskulampide reflektorid võivad olla paraboolse, ringikujulise, ruudukujulise või kolmnurkse kujuga. Neljast nimetatust on konkurentsitult efektiivseim paraboolse kujuga reflektor. Paraboolne reflektori sisekuju tagab parima võimaliku valguskiirte koondamise. Mida laiem ja sügavam on reflektor, seda paremini koondatakse valguskiired ühte punkti kokku. See tähendab, et taskulamp omab head valgusvoo ulatust, kuid valgusvoo äärealad jäävad suure tõenäosusega vähemvalgustatuks. Kui taskulambil on kitsam ja/või vähemsügavam reflektor, siis valguskiired koonduvad laiemale pinnaalale. Väikese diameetritega reflektorite korral suur osa valgusest ei jõuagi reflektori pinnani, see liigub otse väliskeskkonda. Väiksema ja vähemsügava reflektoriga taskulambid on reeglina väiksema valgusvoo ulatusega, kuid valgustavad valgusvoo äärealasid intensiivsemat. Osadel taskulampidel kasutatakse valguse hajutamiseks äärealadele ka krobelise sisepinnaga reflektoreid (OP ehk OrangePeel - apelsinikoore tekstuuriga), mis murravad valguskiiri mitmesse suunda. Õigustatud on selline meetod vaid väga võimsate valgusallikate korral. Mõningatel LED taskulampidel puudub reflektor üldse. Seda asendab LED elemendi ette paigaldatud kumer lääts. Kui läätse liigutada valgusallikale lähemale, hajutab see valgust peaaegu ideaalselt. Tekib valgusvoo keskosast kuni äärealadeni ulatuv ühtlane valgusvoog. Kui aga läätse lambist eemale nihutada, kontsentreeritakse kogu valgus ühte punkti kokku ning valguvoo ulatus muutub pikemaks ja kitsamaks. Läätse ja zoom-mehhanismiga taskulambid on universaalsed ning mugavad kasutamiseks töölampideks eelkõige piiratud kaugusega aladel. Läätse miinuseks on see, et ta neelab tuntava osa taskulambi valgusallika jõudlusest ning muudab lambi mitte-veekindlaks.
 Valguskiirte murdumine paraboolses (1), ringikujulises ehk sfäärilises (2), nelinurkses (3) ja komnurkses (4) reflektoris (www.maplesoft.com)
 
Seega, kui vajate taskulampi, mis näitab kaugele ning jätab äärealad vähem valgustatuks, tuleks valida laiema ja sügavama reflektoriga taskulamp (ehk otsingulamp). Kui on oluline just ühtlane ja lai valgusvihk, siis tuleks valida vähemsügavama ning kitsama reflektoriga soovitatavalt võimsa valgusallikaga taskulamp (universaallambid). Kui vajate universaalset lampi piiratud kaugusega aladel töötamiseks või koduseks kasutamiseks, on mugav lahendus fokuseeritav läätsega taskulamp või hoopis TIR-optikaga taskulamp. Kui vajate samaaegselt head valgusvoo ulatust ja laiust, tuleks eelistada võimsaid mitme väikese reflektoriga taskulampe. Taskulambi valimisel küsige kindlasti nõu müüjalt või oma ala spetsialistilt.
 

Taskulambi reguleerimisvõimalused ja režiimid

Enamus tänapäeval kasutatavatest taskulampidest omab mitmeid reguleerimisvõimalusi. Reguleerida on võimalik taskulambi pikkust (lisades või eemaldades korpuse sektsioone), valgusvõimsust, töörežiime, valguvoo ulatust ja mõningal juhul isegi valgusvoo värvust. Olulisimaks parameetriks tänapäevaste võimsate lampide puhul on võimalus reguleerida valgusvõimsust. Suurimad jooksvad väljaminekud pärast taskulambi ostu on väljaminekud toiteallikatele. Mida suuremas diapasoonis on võimalik taskulambi väljundvõimsust vastavalt olukorrale reguleerida, seda kauem toiteallikas kestab ja seda vähem meil rahalisi vahendeid kulub. Mõningad taskulambid omavad intelligentset töörežiimi, mis tulenevalt olukorrast valivad ise automaatselt mõistlikuma töörežiimi (nt. Nitecore SENS seeria).

Erinevate töörežiimide olemasolu on vajalik eelkõige spetsialistidele. Enimkasutatavateks spetsiaaltöörežiimideks on SOS, strobo ja majaka režiimid. SOS režiimis taskulamp annab korduvalt perioodiliste ajavahemike tagant valgusega SOS signaali. Sellised taskulambid on sobivaimad päästeteenistustele, politseiametnikele, meremeestele ning matkale. Stroborežiimis lülitub taskulamp töösse ja tööst välja täisvõimsusel kiiresti lühikeste intervallide järel. Selline režiim on ette nähtud pimestamiseks, sellised taskulambid on heaks abimeheks politsei- ja turvatöötajatele. Majaka režiim kujutab endast märguanderežiimi, mis lülitab taskulambi hetkeks töösse pikemate ajavahemike tagant (ca 30 sekundit). Majaka režiimis töötades peavad taskulambid toiteallikat laadimata/vahetamata vastu pidama kümneid päevi. Taskulampide pikkuse reguleerimine korpuse sektsioonide lisamisega võib olla kasulik lisafunktsioon. Vastavalt olukorrale saab kulutusteta taskulampi muuta kompaktsemaks. Kui tekib vajadus pikema kasutusaja järgi, saab sektsioone lisades tõsta toiteallika kogumahutavust. 
 

Taskulambi kaitseklass

Kaitseklass ehk IP-klass näitab seadme kaitstust füüsiliste võõrkehade (nt tolm) ja vee eest. Taskulampide juures on antud väärtus eriti oluline, sest tihtipeale on vajalik ekspluatatsioon ekstreemsetes ilmastikutingimustes. Kaitseklassi väärtus koosneb kahest tähest (IP ehk Ingress Protection) ja kahekohalisest numbrilisest väärtusest. Esimene number näitab seadme puudutuskindlust ja kaitstust mehaaniliste tükkide ning osakeste eest. 0 - seade on kaitsmata; 1 - 50mm ja suuremate esemete sissepääs on takistatud; 2 - 12mm ja suuremate esemete sissepääs on takistatud. Kuni 80mm pikkuste ja kuni 12mm laiuste esemete ulatumine oluliste osadeni on takistatud; 3 - 2,5mm ja suuremate osakeste sissepääs on takistatud; 4 - 1mm ja suuremate osakeste sissepääs on takistatud; 5 - tööd häiriva tolmu sissepääs on takistatud; 6 - tolmu sissepääs on takistatud. Teine number näitab kaitstust vee eest. 0 - seade on kaitsmata; 1 - püstloodis tilkuv vesi ei ole seadmele ohtlik; 2 - 15 kraadise nurga all tilkuv vesi ei ole seadmele ohtlik; 3 - 60 kraadise nurga all langev vesi ei ole seadmele ohtlik; 4 - mistahes suunast pritsiv vesi ei ole seadmele ohtlik; 5 - mistahes suunas voolikust peale lastav vesi ei ole seadmele ohtlik; 6 - veelaine või kõigist suundadest pritsiv tugev veejuga ei ole seadmele ohtlik; 7 - lühiajaliselt vee all olevasse kesta ei tungi kahjulikul määral vett; 8 - seadet võib hoida vee all tootja näidatud tingimustes. Kui seadet on testitud vaid ühe keskkonna vastu, siis teise keskkonna number asendatakse tähisega X. Kaitseklasside IP68 ning IPX8 korral on tähise taha märgitud ära maksimaalne sügavus, millistel tingimustel toode peab olema veekindel (nt IPX8 2m).Siinkohal on tähtis ära märkida, et kui taskulambi puhul on märgitud tema kaitseklassiks nt IPX8 2m, siis see tähistab vaid kaitseklassi uue ja kasutamata toote testimisel laboritingimustel ning kohandades rahvusvahelise taskulampide testimise standardi ANSI NEMA FL-1 nõudeid. Taskulambi ülesanne on näidata valgust. Taskulambi kasutamine ja opereerimine vees on keelatud, kui see ei ole eraldi välja toodud toote tootjapoolses kasutusjuhendis. Vees opereerimiseks on loodud spetsiaalsed sukeldumislambid.
 

Kas aku või patarei?

 

Tänapäevased LED elementidega varustatud taskulambid aktsepteerivad enamasti mitmeid eritüübilisi erineva pingega akusid ja patareisid. Mõningatele taskulampidele käivad sisse ka patareisalve läbimõõdu vähendamise hülsid ja/või lambi pikkuse muutmise vahetükid enamatüübiliste toiteallikate kasutuvõimaluste tagamiseks. Kuid milliseid toiteallikaid siiski valida?
 

Patareidest on saadaval alkaline patareid ja liitiumpatareid. Alkaline patareid on olnud turul kaua ning nad on ka kõige odavam valik. Oma massilt on nad tunduvalt raskemad kui liitiumpatareid. LED taskulambis töötab alkaline patarei piisavalt kaua ning võib mõne vähemvõimsa taskulambi puhul hoida lampi töös mitu päeva. Liitiumpatareid on võrreldes alkaline patareidega hinnaklassi võrra kallimad, kuid nad on kergemad ning sisaldavad sama suuruse juures alkaline patareist ca 2,5 korda enam energiat. Suur liitiumpatareide eelis alkaline patareide ees on see, et nad säilitavad oma pinge stabiilsena 95% oma kasutusajast. Alkaline patarei pinge alaneb aga patarei tühjenedes märgatavalt. Ka on liitiumpatareidel väga väike sisetakistus, mis muudab nad efektiivseteks just suurtel koormustel nagu taskulampides tekib. Nii alkaline- kui liitiumpatareid on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ning ei ole korduvlaetavad. Nende eelis korduvlaetavate liitiumioonakude ees on see, et nad kestavad madalatel ja keskmistel koormustel kauem, kui aku ühe laadimistevahelise perioodi vahel. Suurematel koormustel ei ole patareide kasutamine enam otstarbekas ning eriti suurtel koormustel lausa ohtlik.

Korduvlaetavad liitiumioonakud töötavad pingevahemikus 2,8...4,2V ning on hinnaklassilt kallimad kui alkaline- ja liitiumpatareid, kuid esindavad taskulampides kasutavate toiteallikate kõrgeimat taset. Nad töötavad kõrgemal pingel kui liitiumpatareid ja alkaline patareid, nad on korduvlaetavad sadu kordi ning neil puudub mäluefekt. See tähendab seda, et nende mahutavus vananedes oluliselt ei lange nagu näiteks korduvlaetavates tavaakudes (NiCd, NiMh). Lisaks võivad liitiumioonakud seista kasutatuna mitmeid aastaid ilma vananemismärke ilmutamata. Korduvlaetavate liitiumioonakudega tuleb siiski olla ettevaatlik, sest nende pinge täislaetud olekus on 4,2V. Paigaldatuna mitte ettenähtud seadmesse, võib selline pinge seadme rikkuda. Taskulampides on soovituslik (ning paljud tootjad on teinud kohustulikuks) kasutada PCB (Protection Circuit Module) kaitsega liitiumioonakusid. PCB kaitsega akud sisaldavad endas mikrokiipi, mis kaitseb akut ülelaadimise, ülepinge ja liigtühjenemise eest. PCB kaitsega akud on enamasti mõne millimeetri võrra pikemad, kui ilma kaitseta samatüübilised toiteallikad.

Kui te kasutate oma taskulampi harva (alla 5 korra kuus lühiajaliselt), siis on sobilik kasutada võimsate taskulampide puhul kvaliteetseid liitumpatareisid, vähemvõimsamate taskulampide korral kvaliteetseid alkaline patareisid. Kui aga kasutate taskulamp tihedamini või pikemate ajaperioodide jooksul, siis tasub investeerida korduvlaetavatesse PCB kaitsega liitiumioonakudesse. Korduvlaetavate liitiumioonakude kasutamine võimaldab keskmisel ja usinal taskulambi kasutajal aastas kokku hoida kümneid, mõningal juhul isegi sadasid eurosid.
 

Taskulambi konstruktsioon ja valmistamise materjalid

Teoreetiliselt sobib iga taskulamp, mis annab valgust, valgustina kasutamiseks. Tihtipeale on aga vajadus taskulampi ekspluateerida erinevates keskkondades, temperatuuridel ning otstarvetel. Kui on vaja multifunktsionaalset lampi igapäevasesse majapidamisse või töölampi professionaalile, siis tuleks hoolikamalt vaadata, millega tegemist on. Taskulampide korpuste valmistamisel kasutatakse kõige enam plastmasse ja alumiiniumisulameid, mõningal juhul ka terast ning muid materjale. Metallkorpusega taskulamp on reeglina kindlapeale minek, sest metall on tugev ja kaitseb lambis sisalduvaid osasid hästi. Metall võib aga olla käele külm, kaalult raske ning hinnalt kallis. Lisaks peab metall olema kaitstud väliskeskkonna korrodeerivate mõjude vastu (selleks kasutatakse metallpindade anodeerimist). Plastmassidest valmistatud taskulambid on käele soojemad, odavamad, kuid samas vähem vastupidavad ning kehvemad soojusjuhid (probleemiks võimsate valgusallikate kasutamisel). Kõige õigem on, kui iga inimene ise otsustab missugusest materjalist lamp talle kõige enam kätte sobib ning missugune vastab tema nõudmistele kõige paremini. Taskulambi korpuse materjalivaliku kohapealt on ainuke soovitus see, et korpus peab olema valmistatud kvaliteetselt ja kvaliteetsetest materjalidest, siis on tagatud ka vastupidavus ja pikaealisus. 

Taskulambi valmistamisel kasutatud kvaliteetsetest materjalidest aga alati ei piisa, et lamp kestaks kaua ja probleemideta. Lambi koostekvaliteet peab olema korralik. Korpuse elementide keermesliited peavad olema korrektselt töödeldud ning määritud, varustatud põrutusi summutavate ning ilmastikukindlust tagavate tihenditega ja omavahel korralikult kinnitatud. Taskulambi välispind peab olema töödeldud mugavaks käeshoidmiseks, opereerimiseks ning soovitatavalt libisemiskindlaks, et vältida juhuslikest mahakukkumistest tingitud vigastusi. Mida ergonoomilisemalt ja kasutajasõbralikumalt on taskulamp disainitud, seda väiksem tundub tema kaal ja seda vähem väsib käsi lampi kasutades. Kindlasti tuleks taskulambi ostmisel tähelepanu pöörata missugused lisatarvikud on lambikomplektiga kaasas ning mida on võimalik hiljem juurde osta. Suureks plussiks taskulampide juures on näiteks taskuklambri, randmerihma ja vöövutlari olemasolu. Sportlikule inimsele on kindlasti oluline, et lambile saaks kaasa osta lisakinnituse näiteks jalgrattale või peapaelale paigaldamiseks. Paljudele spetsialistidele võib olla vajalik, et taskulambi jaoks on lisaseadmetena saadaval erinevaid hajuteid, värvifiltreid, distantslüliteid jne. Kui olete otsustanud osta väga kalli taskulambi, siis tasub müüjalt uurida ka varuosade ning kulutarvikute saadavuse kohta. 

 

Taskulampide hooldamine

Taskulambid, nagu ka kõik igapäevaseks kasutamiseks ette nähtud seadmed, vajavad tähelepanu ning korralisi hooldusi. Hooldusi tuleb teostada täpselt tootjapoolsete juhtnööride järgi. Nende puudumisel tuleks juhinduda üldistest väljakujunenud hooldusnõuetest, mis on enamike taskulampide puhul kattuvad. Korraliselt ning oskuslikult teostatud hooldused on aluseks lambi tootjapoolse garantii kehtimisele.

Kui te ei kasuta lampi pikemat aega (üle 3 kuu), siis alati eemaldage lambist toiteallikad. Iga 6 kuu pideva kasutamise järel puhastage taskulambi detailid ja keermestatud osad ettevaatlikult puhta pehme lapiga. Detailide keermestatud osad ning O-rõngad tuleb määrida silikoonmäärdega või tehnilise vaseliiniga (NB! määrimiseks mitte kasutada mootoriõlisid ega kütuseid). Vigastatud või kulunud O-rõngad tuleb vahetada uute vastu. Kui taskulampi on sattunud võõrkehasid (suuremas koguses tolmu, vett, niiskust), siis tuleb need koheselt eemaldada. Võimalusel tuleks lasta lampi hooldada spetsialistil. Nõu ning näpunäiteid jagavad nii taskulampide tootjad kui müüjad.
 
 

Taskulambi valik sõltuvalt kasutusalast

Jahile / jahimehele - Jahimeestele tuleb kasuks lisaks valge valgusega taskulambile kas värvilise valgusega või värvilise filtri paigaldamise võimalusega taskulamp. Roheline värvus on kohati rahustav, selle tooniga on paljud metsloomad harjunud, ning seda on kõige raskem külje pealt näha. Punanase valgusega kohaneb inimsilm pimedas kõige kiiremini. Sinine värvus (ja valge valguse väga külmad toonid) teeb verejälje heleda tooniga pinnal (nt.lumel) kergemini nähtavaks. Seega tuleks jahimehel, kes ilmselt viibib pikalt pimedas, eelistada silmadele vähemväsitava värvusega taskulampi või valget pehme hajutatud valgusega ökonoomset LED taskulampi. Kui jahil kasutatakse taskulampi peamiselt otsinguteks või relval, tuleks valida võimas ning tugevalt kontsentreeritud kitsa valgusjoonisega (otsingulambi karakteristikuga) taskulamp. Sellega näeb kaugele ning väikese valgustugevusega äärevalgus ei hakka lähedalolevatelt objektidelt vastu peegeldama (pimestusoht).
 
 
Sukeldujale - Sukeldumiseks ei sobi traditsioonilised veekindlad taskulambid. See, et taskulamp on sertifitseeritud ja testitud vastavalt IP68 2m või IPX8 2m standardile, ei tähenda, et temaga sukelduma võib minna. Sukeldumislampidel on enamasti eraldi tähistus, kaasas vastavasisuline sertifikaat koos viitega suurematele sukeldumissügavustele. Professionaalsed sukeldumislambid on väga kallid ning nad on saadaval vaid loetud taskulampide tootjate tootevalikus. Hobisukeldujate lampe leidub aga rohkem. Nad on odavamad ning enamasti testitud vastupidavusele paaristkümnest saja meetrini. Sukeldumislambid valmistatakse kas vastupidavast plastmassist või väga tugeva korrosioonikindlusega väliskattega metallist. Sukeldumislambi reflektor peab olema valmistatud arvestusega, et valguskiired murduksid vees õigesti. Hobisukelduja taskulamp peab olema ka suure valgusvõimsusega, mugava disainiga ja vastupidav. Hobisukeldujate lambid on ideaalsed kasutamiseks ka kuival maal olukordades, kus on vaja taskulampi ekspluateerida pidevalt väga märgades ning pidevalt niisketes keskkondades.
 
Politseitöötajale / turvatöötajale - Ametivõimudele sobivad enamasti kasutamiseks kaks äärmust. Suur, võimas ning robustse konstruktsiooniga otsingulambi omadustega taskulamp kestab kaua tänu suure mahutavusega toiteallikale ning võib teatud olukordades olla asendamatu abimees enesekaitsel. Väikesed ning võimsad taskulambid on aga märkamatud ning kerged kaasas kanda. Võimsa lambi stroborežiim pimestab vastase efektiivselt. Lisaks on väikest lampi kergem kasutada koos teiste eritöös vajaminevate abivahenditega. Ametivõimudele tööks ette nähtud taskulamp peab olema võimalikult ergonoomiline ning tipptasemel vastupidavusega.

Otsinguteks / merel kasutamiseks - Otsingulambid ja merel kasutatavad lambid peavad vastama samadele nõuetele, milleks on võimas ja kaugele ulatuv ühte punkti kontsentreeritud valguvoog, hea vastupidavus väliskeskkonna mõjudele (vesi, niiskus, mustus) ning pikk kasutusaeg laadimiste või patareide vahetuse vahel. Sellised lambid peaksid omama minimaalset kaitseklassi IP67 ning kindlasti suuremat kui 800m pikkust valgusvoo ulatust. Otsingulambi tunneb ära sileda, laia ja tavalisest sügavama reflektori ning sellele konstrueeritud võimsate jahutusribide järgi. Tulenevalt vajadusest mahutada ära mitu võimsat toiteallikat, sügav reflektor ning efektiivne valgusallika jahutusradiaator, on otsingulambid konstruktsioonilt tavalistest universaallampidest suuremad. Kvaliteetsete otsingulampide valgusallikateks on enamasti väga võimsad LED elemendid või HID valgusallikad.
 
Telkimiseks / matkale - Telkimis- ja matkalambid peavad olema kompaktsed, pehme ja soovitatavalt hajutatud valgusega ning kestma kaua. Kindlasti peaks matkalamp olema vee- ja põrutuskindel ning kasutama korduvlaetavate liitiumakude kõrval ka patareisid (soovitatavalt liitiumpatareisid). Plussiks tuleb, kui lampi saab paigaldada peapaelale või klambriga rinnataskule. Veel parem on, kui matkaotstarbelist pealampi on võimalik kasutada universaalse taskulambina (sel juhul peab toiteallikas olema paigutatud lambi korpusesse). Lamp peaks kindlasti olema LED elemendiga, sest ainult siis on tagatud väga pikad kasutusajad. Plussiks on sooja valgustooniga valgus ning lambi laadimisvõimalus (näiteks USB kaabli abil).
 
Koduseks kasutamiseks / avariiolukordades kasutamiseks - Kodusteks töödeks, eelkõige siseruumides kasutamiseks ei ole vaja tipptasemel kallist taskulampi, mis oleks rangelt ilmastiku- ja põrutuskindel. Sobilik on lihtne ja odavapoolne taskulamp, mille toiteallikateks on enimtuntud laiatarbepatareid- ja akud. Parimat hinna ja kvaliteedi suhet pakuvad ühe keskmise või keskmisest võimsama LED elemendiga ning ühe kuni kahe minimaalselt AA tüüpi patareiga töötavad taskulambid.
 
Fanaatilkule - Palju leidub inimesi, kelle jaoks ei ole taskulamp mitte töövahend, vaid meelelahutus. Ülivõimas ning nägus taskulamp on suurepäraseks kingituseks igale meesterahvale ning miks mitte ka tehnikahuvilisest naisterahvale. Selleks on enamus lampide tootjaid välja töötanud oma tootevaliku lipulaevad, mis on ülivõimsad ning teistest konkureerivatest toodetest kas siis välimuse, suuruse, kasutusvõimaluste vms parameetrite poolest erinevad. Sellised "superlambid" on enamasti väga kallid, valmistatud ülikvaliteetselt, kasutavad kõige innovatiivsemaid tehnoloogiaid ning on võimelised tootma muljetavaldavates koguses valgust. Nn "superlampide" komplektide (lamp koos toiteallikatega) hinnad algavad enamasti paarisajast eurost.
 
Taskulambid.eu
2014 (2018)