Tootegrupid

Oluline info

 
   
Taskulambid.eu-le on äärmiselt oluline pakkuda oma klientidele vaid kvaliteettooteid koos põhjalike selgitustega, kuidas ning millistel tingimustel neid ekspluateerida ja kasutada tuleks. Lisaks oleme oma kodulehele üles laadinud seadusest tulenevat ning seadusest mitte tulenevat lisainformatsiooni Taskulambid.eu kui Müüja ning Teie kui Tarbija õiguste ja kohustuste kohta. Palume meie praegustel ja tulevastel klientidel põhjalikult tutvuda järgneva olulise informatsiooniga: