Tootegrupid

Taskulambid.eu meelespea toote korrektseks kasutamiseks

Iga kaasaskantava valgusti, olgu see siis taskulamp, pealamp või töövalgusti, pikaealisuse aluseks on selle korrektne ning otstarbekohane kasutamine. Kui kasutate lampi sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult, siis teenib ta teid probleemivabalt aastaid. Järgnevalt on ära toodud universaalne Taskulambid.eu meelespea toodete korrektseks kasutamiseks. Antud meelespea oleme lisanud ka iga müüdava valgusti pakendisse ning palume sellega nagu ka lambi kasutusjuhega alati enne toote kasutamist põhjalikult tutvuda.

 • Enne toote kasutamist tutvu põhjalikult toote kasutusjuhendiga. Küsimuste korral pöördu müüja poole.
 • Hoia toote kasutusjuhend alati alles, et saaksite sellega ka tulevikus tutvuda.
 • Kasuta toodet alati sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult.
 • Lambi sihtotstarve on valguse näitamine.
 • Puhasta lambi määrdunud detailid pärast igat kasutuskorda puhta pehme lapiga.
 • Ära suuna lambi valgust inimese või looma silma, see võib kahjustada nägemist.
 • Ära jäta lampi järelevalveta, kui juures viibivad lapsed.
 • Väldi lambi põrutamist ja kukkumist. Lambi kasutamine põrutuste, kukkumiste ja liigse vibratsiooni keskkonnas ei ole lambi sihtotstarbeline kasutamine ning selletõttu tekkinud defektid ei kuulu toote garantii alla ning müüja ei pruugi teie pretensioone arvestada.
 • Alati kontrolli, et toiteallikas oleks lampi ja laadijasse sisestatud õigetpidi. Õige toiteallika sisestamise juhendi leiad kasutusjuhendist.
 • Kasuta ainult tootja poolt heakskiidetud toiteallika tüüpi.
 • Kui sinu lamp kasutab korraga rohkem kui ühte toiteallikat (akut või patareid), siis veendu, et toiteallikad oleksid alati ühe tootja omad, sama vanuse ja kulumisastmega ning ühesuguse mahutavusega.
 • Ära kunagi kasuta lambis korraga akut ja patareid.
 • Kasuta alati kvaliteetseid (LG, Panasonic, Sanyo, Samsung elementidel põhinevaid) akusid ja patareisid. Muude tootjate toiteallikad klassifitseeruvad kolmandate tootjate nn "noname" toiteallikate alla ning nende kasutamine ei ole lubatud.
 • Lambid on avatavad ainult akude või patareide sisestamiseks.
 • Ära kunagi ava lambi pead ega teisi detaile, mille avatavus ei ole eraldi ära märgitud kasutusjuhendis. Antud tegevus katkestab toote garantii kehtivuse ning pretensioonide esitamise õiguse.
 • Ära kasuta oma lampi vees, vee all ega sukeldumislambina.
 • Väldi vee ja niiskuse sattumist lampi. Vee ja mustuse sattumisel lambi tihendiga tihendatud detailide taha ning sellega kaasnevate rikete eest vastutab lambi kasutaja.
 • Kui lamp kukub vette, siis võta ta sealt välja ja kuivata, kuid ära kunagi vajuta lambi lüliteid ega vaheta režiime vee all.
 • Lambi kasutamine kangete kemikaalide läheduses on rangelt keelatud.
 • Lambi välist kokkupuudet muu vedelikuga kui magevesi (sh erinevad kemikaalid) tuleks vältida. See võib rikkuda lambi detaile ning katkestada tootegarantii kehtivuse. 
 • Kui Teil on otselaetav lamp, siis veenduge alati, et laadimispesa kate oleks heas korras ning korralikult tihe. Lambi vee- ja tolmukindlus on tagatud ainult siis, kui laadimispesa on suletud. Laadimispesa katte tehnilise seisukorra eest vastutab lambi kasutaja.
 • Ära ehita toodet ümber, ava selle detaile ega paranda seda ise. See katkestab toote garanii kehtivuse ning vastavasisulisi pretensioone müüja ei arvesta.
 • Kui tootel esineb mõni tehniline probleem või defekt, siis võta koheselt ühendust müüjaga või too see koos lambis olevate toiteallikatega Taskulambid.eu müügipunkti. Ära muuda toote seisukorda. Lambi opereerimine ja seisukorra muutmine pärast defekti tekkimist katkestab toote garantii kehtivuse.
 • Kui Te ei plaani oma lampi kasutada pikema aja jooksul, siis eemalda sellest aku või patareid.
 • Pea meeles, et laadijad ja akud ning patareid ei ole vee- ega niiskuskindlad.
 • Hoia toote müügitšekk/arve alles vähemalt 2 aastat.
 • Kui tootega on kaasas garantiikaart, siis hoia see alles vähemalt 2 aastat. Ilma täidetud garantiikaardita ei ole toote garantii kehtiv ning pretensioone ei arvestata isegi siis, kui olemas on ostutšekk.
 • Ärge hoidke akusid ja patareisid taskutes, sahtlistes vm nii, et nad võiksid kokku puutuda teiste metallist esemetega või omavahel.
 • Kasutage akude ja patareide transportimisel ja hoiustamisel spetsiaalseid hoidikuid või karpe.
 • Puhasta ja määri lambi keermeid vähemalt 2 korda aastas selleks ettenähtud määrdega. See pikendab lambi eluiga ning suurendab selle vee- ja niiskuskindlust.
 • Hoolitse selle eest, et lambi ja laadimisava sisse ei satuks niiskust, mustust ega tolmu.
 • Hoolitse selle eest, et laadija sisse ei satuks mustust ega tolmu.
 • Garantii alla ei kuulu vigastused, mis ei puuduta tootmisdefekte ning mis ei ole seotud toote kasutusjuhendis toodud tootefunktsioonide kasutamisega.
 • Garantii alla ei kuulu ning pretensioone ei rahuldata kui toote vigastused ja kahjustused on sellised, mille tekkepõhjuseid ei saa tootja ega tootja esindaja kontrollida ega selgeks teha.