Tootegrupid

Toodete tootjapoolne garantii

 
Igal Taskulambid.eu müüdaval kvaliteetvalgustil on olemas tootjapoolne garantii. Tootjapoolsed garantiitingimused on ära toodud toote kasutusjuhendis ja/või tootja veebilehel. Tootjapoolse garantii kehtivuse tagamiseks nagu ka toote võlaõigusseaduses ettenähtud pretensioonide esitamise õiguse tagamiseks tuleb igal tarbijal järgida ka teisi toote kasutamist selgitavaid või piiravaid juhiseid (nt. voldik "Taskulambid.eu meelespea toote korrektseks kasutamiseks"), mis olid tootega müügipakendis kaasas, või millest müüja tootjat eelnevalt teavitas (nt. e-poest ostes info poe veebilehel, kauplusest ostes müüja poolt edastatud suuline või kirjalik info). Tarbija on vastutav selle eest, et ta toote omadustega nagu ka sinna juurde kuuluvate juhistega põhjalikult tutvub ja neist aru saab. Tootjapoolse garantii kehtivuse eelduseks on tootja vormile vormistatud täielikult täidetud toote garantiikaart koos toote originaalse ostuarvega. Kui tootele ei ole tootja poolt ette nähtud garantiikaarti, siis piisab originaalsest ostuarvest. Kui tootel on seerianumber, siis peab see garantiikaardi puudumisel olema kantud ostuarvele. Tootjapoolset garantiiteenindust pakub lambi tootja. Tootjapoolse toote garantii kehtivus on ära toodud toote pakendis ning tootja kodulehel.
 

Taskulambid.eu lambitootja esindajana

Taskulambid.eu koostöös lambitootjatega vahendab täielikku tootjapoolset garantiiteenindust järgmistele toodetele tingimusel, et tootjapoolne garantii on toodud ajaperioodil kehtiv:
 
Fenix kvaliteetlambid: 5 aastat (eemaldatava akuga) ja 2 aastat (sisse ehitatud akuga) pärast müügiarve väljastamist
Scangrip töövalgustid ja lisaseadmed: kuni 3 aastat pärast müügiarve väljastamist
Cyansky taskulambid: kuni 2 aastat pärast müügiarve väljastamist
Olight kvaliteetlambid ja lisatarvikud: kuni 2 aastat pärast müügiarve väljastamist
Noctigon kvaliteetlambid: kuni 2 aastat pärast müügiarve väljastamist
Guardian Angel töövalgustid: kuni 1 aasta pärast müügiarve väljastamist
Armytek kvaliteetlambid ja lisatarvikud: kuni 2 aastat pärast müügiarve väljastamist
Nitecore kvaliteetlambid ja lisatarvikud: kuni 1 aasta pärast müügiarve väljastamist
Acebeam kvaliteetlambid ja lisatarvikud: kuni 1 aasta pärast müügiarve väljastamist
 
Kui tootjapoolne garantii on pikem, kui ülaltoodud ajaperiood, siis tuleb tarbijal tootjapoolse garantiiteeninduse saamiseks otse tootja poole pöörduda. Tootja võib kokkuleppel Taskulambid.eu-ga volitada Taskulambid.eu-d tagama tarbijale tootjapoolseid garantiitingimusi kogu tootjapoolse garantiiperioodi vältel.
 
Samale tootele ei saa samaaegselt ning samale puudusele viidates esitada pretensiooni ja tootjapoolset garantiitaotlust. Tarbijal on õigus valida, kumba õiguskaitsevahendit ta kasutada soovib.